måndag 7 januari 2013

Divergent

Författare: Veronica Roth

Beatrice Pryor lever i en värld där medborgarna är uppdelade i fem falanger: De ärliga, De osjälviska, De tappra, De fridfulla och De lärda. Varje falang kännetecknas av olika egenskaper, har egna regler och normer som styr hur medlemmarnas ska bete sig och varje falang fyller olika funktioner i samhället.

Beatrice har växt upp i en familj bland De osjälviska. Hon är uppfostrad till att alltid sätta andras intressen före sina egna, att inte utmärka sig på något sätt, att alltid vara självuppoffrande och hjälpsam och att inte uttrycka sina åsikter.

Nu är Beatrice sexton år och det är dags för henne att gå igenom personlighetstestet för att få reda på vilken falang hon bäst lämpar sig för. Oavsett vad personlighetstestet föreslår har man rätt att välja vilken falang man vill tillhöra.

Redan innan personlighetstestet har Beatrice börjat fundera på att byta till De tappra. Men när hon genomgår testet får hon veta att hennes resultat är inkonsekventa, hon är Divergent. Personen som testar henne råder henne att inte berätta för någon om sitt resultat, det kan var mycket farligt.

Beatrice väljer De tappra och de hårda initieringstesterna tar vid. Även om hon lyckas överleva testerna kommer bara hälften av noviserna godkännas och upptas i falangen. Resten får leva på gatan som falanglösa och utstötta. Dessutom upptäcker hon att det verkligen kan vara mycket, mycket farligt att vara Divergent.

Perfekt bok för alla som älskar Hungerspelen! Riktigt, riktigt spännande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar