fredag 13 december 2019

The day war came
Författare: Nicola Davies
Illustratör: Rebecca Cobb

Boken börjar med en vanlig morgon i en familjs liv, det äts frukost och man går till jobb och skola. Plötsligt förändras allt, det blir svart och smattrar av skrämmande ljud. Allt som var självklart är borta, till och med den lilla flickans föräldrar. Man får följa hennes ensamma flykt från sitt krigsdrabbade land. Även fast hon flyr kriget följer det med henne, det sitter under skinnet, bakom ögonen och i hennes drömmar. Först då flickan för möjlighet att gå i skolan i det land där hon hamnar finns det möjlighet att ett steg i taget trycka undan minnena av kriget och alla förluster.

Boken skildrar ett barns upplevelse av och enorma utsatthet i krig. Det flickan tvingas vara med om trots sin unga ålder är ändlöst sorgligt. Trösten finner hon när hon hamnar i en ny gemenskap i sin nya skola och möjligheten att på nytt få lära, få bildning och tillfälle att uttrycka sig.

Den här boken passar att läsas högt på låg- och mellanstadiet.

Candlewick Press, bilderbok

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar