onsdag 11 mars 2020

Männen i mitt liv


Författare: Sofia Rönnow Pessah


Männen i mitt liv handlar om Sonia som vi får följa från tonårstiden i Malmö, till studentlivet i Lund och slutligen som jurist i Stockholm. Som titeln antyder är romanen uppbyggd kring männen i Sonias liv – hon träffar dem först på hemmafester i villor i Åkarp, sedan på nationerna i lund, genom tinder och på personalfester. Vissa av männen får större utrymme medan andra bara får några rader. Genom mötena med männen lär vi känna Sonia och hennes bekräftelsebehov, prestationsångest och återkommande depressioner. Ibland träffar hon männen för att hon inte har något annat för sig, ibland för att fly från sig själv en stund.

Romanen utspelar sig delvis under me too-hösten och har kallats för en ”me too-roman”. Rönnow Pessah beskriver träffsäkert männens ängslan, de vill försäkra sig om att de inte går över någon gräns, men gör det kanske ändå. Just gråzonerna som kan uppstå för vad som är okej eller inte, samtycke eller inte, beskrivs mycket bra. Det är alltså en roman med tunga teman, men den är samtidigt skriven med humor.

Passar för gymnasiet och uppåt.

Wahlström & Widstrand, 256 sidor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar