tisdag 25 september 2018

Låt mig

Författare: Leo Benedictus

Huvudpersonen i Låt mig har genom ett arv blivit så rik att han bestämmer sig för att säga upp sig från sitt arbete. Istället ägnar han sig åt sitt stora intresse - att studera och iaktta människor. Men han stoppar inte vid att enbart studera och iaktta. Snart övergår det i mer gränsöverskridande handlingar.

Kvinnorna, för det är alltid kvinnor, kallas till en början "studieobjekt", men ganska snart blir de mer än så.

Förföljaren är intellektuellt kvick, men helt frigjord från känslor när han berättar för oss om sina studieobjekt och beskriver sina metoder för att komma dem nära. Han är berättaren som bestämt sig för att skriva ner sin historia. Han talar rakt till oss som läsare.

Efter ett tag får ett av studieobjekten, Francis,berätta och därmed skiftar fokus till någon som ser saker och ting utifrån.

Efter detta bollar Benedictus berättelsen mellan deras båda perspektiv, men till övervägande del är det förövaren som berättar.

Man får inget motiv till hans handlingar, vilket helt och hållet förstärker den bild av en psykopat som målas upp.

Låt mig är en psykologisk thriller med skräckinslag i Bret Eston Ellis anda. Det finns också likheter med boken Samlaren av John Fowles.

Sekwa förlag 281 s.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar