måndag 6 mars 2017

Diabolic

Författare: S.J. Kincaid

Det här är Kincaids första bok på svenska och vårens andra stora dystopi för ungdomar. Men liksom Dödens märken lutar den mer åt science fiction-hållet än mot renodlad dystopi. Den utspelar sig i en fjärran galax där en härskande klass, grandokrater, härskar över "vanligt folk" opulensen, genom att senatorskap och kejsartitel går i arv. Grandograterna lever väldigt artificiella liv i fort eller skepp som ligger i omloppsbanor kring olika solar medan opulensen bor under hårdare förhållande på planeter. Detta är ett "post-kunskapssamhälle" skulle man kunna säga. Man är helt beroende av avancerad teknologi och maskiner för att överleva, men eftersom det finns maskiner som lagar och servar maskinerna har man för länge sedan glömt kunskapen bakom. Kejsaren har bannlyst all typ av ny kunskapsinhämtning till förmån för religion, för att på så sätt fortsatt kunna ha kontroll över opulensen som nu är beroende av grandokratins teknologi. Grandokratin å sin sida hänger sig åt dekadens i form av skönhetsoperationer, extravaganta kläder och allehanda droger.

Bokens huvudperson är Nemesis. Hon är ingen riktig människa, utan en Diabol. Diaboler är humanoider framavlad för att vara en speciell persons privata skydd. Egenskaper som muskelstyrka, reaktionsförmåga, hörsel och aggressivitet är kraftigt förstärkta hos henne. Hon är knuten till Sidonia, en senatorsdotter som liksom alla grandokraters barn har fått sin egen diabol.

Mellan Sidonia och Nemeses växer ett band starkare än vad vanligt är mellan diaboler och deras ägare. Så när det utgår et kejserligt dekret om att alla diaboler är förbjudna - de har nämligen visat sig vara lite väl farliga i sitt försvar av deras anknutna person - och ska avlivas, ser Sidonia till att Nemesis skonas. Senator Impyrean, Sidonias pappa, har kejsarens ögon på sig för att han i hemlighet samlar på sig förbjuden kunskap. Och när Sidonia plötsligt blir kallad till hovet, som någon slags gisslan eller hållhake på Senatorn gissar de, bestämmer familjen sig för att skicka Nemesis i hennes ställe. Sedan är spelplanen lagd för denna rymdskröna om maktspel, intriger, förvecklingar och kärlek.

Spännande helt klart, passar högstadiet och gymnasiet.

B. Wahlströms, 505 sidor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar