måndag 18 juli 2016

I mitt namn

Författare: Moa-Lina Olbers Croall

I mitt namn har undertiteln en bok om att vara trans och det är en mycket viktig bok, eftersom det är en bok som hittills saknats. Dessutom är det en mycket hjälpsam bok. Den innehåller intervjuer med 18 transpersoner (ett paraplybegrepp för personer som  bryter mot  samhällets normer för kön), där dessa berättar om sitt liv just nu, lite om hur deras liv som trans hitintills varit och vilka olika problem - men också glädjeämnen- de stöter på. Den innehåller också kapitel som heter till exempel "Råd till lärare  och skolpersonal" och "Råd till dig vars  barn har kommit  ut som trans" som på ett väldigt fint och hjälpsamt sätt berättar för oss hur vi kan bete oss och hur vi absolut inte bör bete oss. Det finns också litteraturtips, filmtips, länktips, hjälp att ge svar på tal (hämtade från hemsidan Svarpatal.se) och en ordlista. Jag skulle säga att detta är en slags personligt hållen handbok som passar alla. Oumbärlig på alla skolor, på de allra flesta utbildningar, i synnerhet för de som ska arbeta med barn- och unga och att sätta i händerna på föräldrar som vill ha hjälp att förstå sina barn (eller deras vänner, eller bara folk).

Natur & Kultur, faktabok.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar