måndag 6 april 2020

Den rödaste rosen slår ut

Författare: Liv Strömquist


Den rödaste rosen slår ut har lånat sin titel från en dikt av poeten H.D. vars liv präglades av hennes stora fallenhet för förälskelse. 

I serieform djupdyker Liv Strömquist ner i förälskelsens myter. Med hjälp av Beyoncé, Sören Kierkegaard, smurfarna, sociologisk teori, missnöjda dokusåpadeltagare, Platon och många fler söker hon svar på frågan hur kärleken i dag mår och varför vi känner så lite. Kan vi styra förälskelse? Och vad är det egentligen som händer när kärlek tar slut?

Allt detta gör hon med träffsäkra illustrationer, skarp research och skoningslös humor. Hon menar att vi har blivit narcissistiska och alldeles för rationella i vårt val av partner. Det finns ingen vurm för Unge Werthers-inspirerande ömhetsbetygelser och därmed blir resultatet enligt Liv ett "no love". Den rödaste rosen slår ut är på så sätt en hyllning av just kärleken. 

Strömquist visar sin storartade förmåga till samhällskritik och sin begåvning som konstnär. 

Galago 168 s. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar