tisdag 7 januari 2020

Makten

Författare: Naomi Alderman


Romanen inleds med en brevväxling mellan en manlig och en kvinnlig författare där mannen förklarar att han håller på att skriva en historisk roman. Romanen är baserad på ny forskning och arkeologiska fynd som ger en ny bild av människans historia. Mycket tyder på, menar författaren, att det inte alltid varit kvinnor som varit överordnade i samhället och att Moder Evas religion inte alltid varit den dominerande. Man har till exempel hittat bevis på att det för tusentals år sedan varit vanligt med manliga soldater och att det till och med funnits samhällen som styrts av män! Boken har titeln Makten och det är denna bok som utgör resten av romanen.

Makten utspelar sig 5000 år tidigare. En dag upptäcker plötsligt alla tonårstjejer världen över att de besitter en speciell kraft, de kan ge ifrån sig elektriska stötar med händerna. De unga tjejerna kan också lära ut tekniken till äldre kvinnor och snart har alla kvinnor denna kapacitet. Stötarna kan bli mycket kraftiga och det innebär att det nu är kvinnorna som har det fysiska övertaget. På flera platser runt om i världen gör kvinnor uppror och hämnas mot de män som tidigare förtryckt dem, men snart är det istället kvinnor som missbrukar sin styrka och männens frihet som begränsas.

En mycket spännande dystopisk roman om makt, förtryck och våldskapital. Passar för gymnasiet.

Modernista, 395 sidor. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar