onsdag 1 februari 2017

Tjänarinnans berättelse

Författare: Margret Atwood

"Offred" är det namn Tjänarinnan lyder till. Hennes riktiga namn är något annat, men det får vi aldrig reda på. Hon lever i ett hårt reglerat, hårt kristet styrt samhälle i en ganska snar framtid. Det styre som nu är har inte funnits så länge, hon minns fortfarande ett före, när hon levde ungefär som vi gör nu med man, barn, jobb. Men nu är alla kvinnor fråntagna sina medborgerliga rättigheter, ingen är en fri människa utan snarare en funktion, och de flesta inom familjen. Man kan vara "Hustru", "Marta" (en hushållerska eller piga) eller "Tjänarinna". I allra värsta fall "Sparhustru" eller fnask. Alla funktioner (utom hororna som inte existerar officiellt) bär sin färg på sin reglementsenliga heltäckande klädedräkt.

Tjänarinnorna är en funktion tagen ur ett bibelcitat ur Första Mosebok, där Rakel erbjuder Jakob sin tjänarinna att avla ett barn med eftersom det inte blir något hos henne. I den värld Atwood skildrar har få kvinnor "reproduktiva äggstockar" och därför kan man tilldelas en tjänarinna ifall det inte blir något barn med Hustrun.

Vi får följa Offreds berättelse om det inrutade, urtråkiga livet hon dömts till, om inköpspromenader med an annan Tjänarinna, som kan vara ett "Öga", som man alltså inte vågar prata med, om de ensamma måltiderna, Martornas förakt, Hustruns stillsamma hat och om ceremonikvällarna när det ska kopuleras reglementsenligt för att säkra folkets fortlevnad. Men hon berättar också vad hon minns om tiden innan och den som ledde dem dit där de nu är.

Det är en oerhört intressant och skickligt berättad historia. Dels om kvinnans ställning och rätt till den egna kroppen och vad en totalitär regim med ständig övervakning gör med oss människor. Men också om berättandet som sådant. Hur hon gör det tydligt att det hon berättar är det hon väljer att berätta, hennes sida av verkligheten. Ibland tar hon om, den första versionen var bara en önskeversion. Eller var den?

Slutet är öppet men hela berättelsen avslutas (kanske lite onödigt tycker jag) med en fiktiv historisk tillbakablick där forskare år 2195 har hittat Offreds berättelse och utifrån den och andra historiska fakta försöker utröna dess äkthet och ursprung.

Prisma/Pan, 350 sidor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar