måndag 4 september 2017

Ordet är fritt - men behöver du säga allt du tänker?

Författare & illustratörer: Nina Hemmingsson, Johan Unenge, Frida Malmgren, Johan Wanloo, Freja Erixån, Stephanie Abdallah m. fl.

Ordet är fritt ges ut av Kartago förlag i samarbete med Statens medieråd. Syftet är att sprida kunskap om näthat och framförallt om strategier mot näthat. Boken inleds med Johan Unenges drabbande skildring av hur det elvaåriga barnet Linnéa Claeson får en första snoppbild skickad till sig. Hur hon efter en tid av trevanden hittar ett sätt att hantera det aldrig sinande flödet av män som vill visa upp sina könsorgan för henne, ge henne sexinviter, kommentera hennes utseende och sedan tar sig rätten att bli arga, hota och hata, när de blir avvisade. Unenge avslutar med att fråga hur det kan vara så att Claeson är den som måste hitta en strategi: "...är det inte egentligen vi män som borde hitta en strategi för att få stopp oss själva..?"

Andra serieinslag, som Johan Wanloos, Martin Kellermans och Frida Malmgrens delar ut svingar mot troll och hatare i form av befriande humor, medan Frid Malmgrens och Stephanie Abdallahs bidrag är mer informativa. Elin Lucassi bidrar med en självbiografisk serie om när hon råkade stå i vägen för en tunnelbanelast fotbollssupportrar. Nina Hemmingssons serie "Kontoret" flyttar nätets mekanismer till just ett kontor för att synliggöra deras brutala orimlighet. Däremellan finns det textinslag från Alexandra Pascalidou och Ola Larsmo. Sammantaget är det en mycket fin och varierande antologi om ett viktigt ämne. Jag tänker att den passar i skolan från mellanstadiet till gymnasiet, allt passar inte alla, men bredden på innehåll och form gör att många åldrar kan hitta något. Min enda invändning är att textpartierna är satta med ett onödigt svårläst typsnitt.

Kartago & Statens Medieråd, 112 sidor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar