fredag 3 mars 2017

Zlatan Ibrahimovic : ett liv

Författare: Thomas Dömstedt

Behovet av biografier över Zlatan är kanske outsinligt. I höstas kom på svenska tre, i vår ytterligare tre. Den här är dock lite speciell, eftersom den är skriven med intentionen att vara lättläst, vilket gör den tillgänglig både för äldre med lässvårigheter och för skolans yngre årskurser. Dessutom är det en mycket "ordentlig" faktabok. Den inleds med innehållsförteckning och den avslutas med en faktaruta, lästips, källförteckning och register. Dessutom finns ett rikt bildmaterial i färg på nästan varje uppslag. Här och var finns zlatancitat i små rutor som lättar upp läsningen ytterligare.

Boken passar både för nöjesläsning och i skolarbetet om man ska arbeta med facktexter.

Vilja, faktabok.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar