onsdag 8 mars 2017

Hästhuvudet, Kungen och hans tre döttrar

 Författare: Mats Rehnman
Illustratör: Davis Henson

Hegas har  samarbete med Fabula storytelling gett ut två böcker med paralellspråkiga sagor på svenska och arabiska. Sagorna kommer från ett projekt som Kulturarv utan gränser genomfört i flyktingläger i Jordanien och Libanon och springer ur den arabiska berättartraditionen. De är utgivna med tanken att främja muntligt berättande och överbrygga kulturklyftor. Förutom sagan i fråga får vi ett fylligt förord och ett efterord med handfasta tips på berättande.

Sagorna i sig är klassiska folksagor. Den första, Hästhuvudet, handlar om en fattig man som hittar ett talande hästhuvud som han och hans fru tar till sig som en son. Deras kärleksfullhet och trofasthet visar sig vara väldigt lönsam. Den andra handlar om en kungadotter som förskjuts av sin fader för att han inte tror att hon älskar honom tillräckligt. Men hon lyckas med list och flit överlista kungen och återfå sin rätta plats.

Bilderna av David Henson är både vackra, roliga och stämningsskapande och förhöjer berättelsen.

De här böckerna har åldersrekommendationen 9-12, men jag tänker att de med fördel kan användas i Svenska A även på högstadiet och gymnasiet såväl som för yngre elever. Särskilt tacksamma lär de vara för de som arbetar med  korsspråkande (translanguaging).

Hegas, 50 resp 55 sidor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar