söndag 19 april 2015

Pssst!

Författare: Anette Herzog
Illustratör: Katrine Clante

I tolv ganska oberoende kapitel berättar Herzog och Clante i text och bild om Viola, en person i tidiga tonåren. Det handlar om de stora frågorna som barn och ungdomar ofta tänker på och kanske i synnerhet i tonåren; livet, döden, kärleken, växa och att bli vuxen. Om andras förväntningar på en själv, vem man egentligen är och skulle kunna vara eller bli. Boken är huvudsakligen en serieroman där Viola berättar i jagform. Vissa av kapitlen är mer löpande text och vissa har en slags scrapbook-karaktär. Upphovsmännen berättade på Litteralund, där de var inbjudna för att medverka i konferensprogrammet, att de sökt olika uttrycksformer för varje kapitel. Boken fick Danska kulturministeriets illustratörspris 2013 och det är en verkligt fin och välgjord serieroman som passar från årskurs tre och uppåt.

Wibom books, 95 sidor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar