fredag 25 augusti 2017

Lever du?

Författare: Annelie Drewsen, Christina Wahldén

Som omslaget indikerar är det här en ganska mörk berättelse. Den berättar om ett år, från oktober till oktober året därpå, i två personers liv. Det är Navid som nyligen kommit till Sverige och Donya, hans mamma som är i ett flyktingläger i Iran, som berättar vart annat kapitel. I tillbakablickar får vi reda på vad som lett fram till att familjen splittrats och hur Navid och Donya hamnat där de är idag. Vi får också veta lite om hur deras liv ser ut just nu, hur de saknar varandra och undrar om den andra lever. Så småningom får Navid hjälp via Röda korset att börja söka efter sin mamma.

Det här är en snabbläst bok på lätt svenska, den ingår i Viljas svårighetsnivå "Large". Den avslutas med en lite mer svårläst faktadel där man bland annat kan lära sig mer om ensamkommande flyktingbarn, familjeåterförening och Röda korset, och en kort intervju med de bägge författarna.

VIlja, 81 sidor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar