torsdag 29 december 2016

Rök

Författare: Dan Vyleta

Den här romanen tar sitt avstamp i ett citat av Charles Dickens och det är också i dickensk tid den utspelar sig. Genremässigt är det närmast en mix av steam punk och dystopi i historisk tid. Berättelsen börjar på en pojkinternatskola. Ett ställe dit överklassen skickar sina barn inte så mycket för att de ska lära sig skolämnen utan mer för att fostras. Det de framför allt ska lära sig behärska är sin Rök. För i den verklighet Vyleta skapat ryker folk i samband med känsloyttringar. Ilska, harm, lidelse, avundsjuka, längtan, alla typer av starka känslor skapar sin typ av rök, ju syndigare ju svartare. Varje morgon inspekteras pojkarnas vita nattskjortor. Vem har rykt under natten? Röken granskas och straff utmäts. Här finner vi vännerna Thomas och Charlie. Thomas är ny på skolan och hans bakgrund är dolsk. Charlie har fin bakgrund och gott rykte men kan ändå inte skydda sin vän som inte vill eller förmår anpassa sig efter skolans regler. I toppen av skolans pennalism härskar Julius, kallad Caesar och han är ute efter Thomas som utmanar, retar, lockar.

På julledigheten blir Charlie ombedd att följa med Thomas, som inte har något hem att återvända till, till en okänd morbror som bjudit in sin släkting. Charlie följer så klart med vännen trots att han sett fram emot att åka till sin familj. De båda pojkarna är flera hemligheter på spåren, de nystar i sådant som de vuxna döljer för dem. På Thomas morbrors gods visar det sig finnas ännu fler hemligheter att forska i. Morbrodern är sängliggande visar det sig, istället blir de välkomnade av hans dotter Livia och hustru Lady Naylor. Medan Livia lever som ett helgon för att tämja sin Rök visar sig Lady Naylor istället veta mer än de flesta om Röken. Hon forskar i Rökens historia och samlar in dess fasta form Sot. Men till vad? Till en viss gräns vill hon undervisa och dela med sig till Thomas som hungrar efter kunskap. Men även Lady Naylor bär på hemligheter. Hon har stora planer. Men vilka? Och bör pojkarna försöka hjälpa eller hindra henne?

Plötsligt dyker Julius upp på godset. Han visar sig vara Lady Naylors son från ett tidigare äktenskap. Nu blir vistelsen där farlig för Thomas. En flykt är enda utvägen. Men vart för Lady Naylors hemligheter dem? Mot undergången? Eller mot pånyttfödelse?

Det är en grym och makaber berättelse Dan Vyleta har diktat ihop. En fasansfull fantasi där man kan läsa andra människors känsloyttringar i nyanser i hennes Rök, där medborgarna lever tungt under de styrandes egenmäktiga historieförfalskning och embargon, där de rika är rena och de fattiga smutsiga och kuvade och där vuxna utnyttjar barns liv eller död för sina egna syften. Det är en värld där det är lätt att balansera på vansinnets kant och trilla över på andra sidan.

För gymnasiet och uppåt.

Albert Bonniers förlag, 501 sidor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar