torsdag 29 april 2021

 

Författare: Emma Frans

Alla tvättar händerna är epidemiologen Emma Frans personliga sammanfattning av pandemiåret 2020. För henne var 2020 ett år då hon som hon själv skriver "blev folkkär". Hon gästade tv-studior och kom att hamna mitt i debatten. I ett dagboksliknande upplägg får vi följa en ibland hätsk debatt om corona. 

Emma tar upp allt från kändisar som tillfrisknat från covid-19 till hätska forskare som kräver starka och effektiva åtgärder från något som ingen vet hur det ska bekämpas. Hon diskuterar hur vetenskap fungerar i realtid i en tid när vetenskapen skärskådas av gemene man. Alla termer som hör pandemin till förklaras på ett lättbegripligt sätt.

Alla tvättar händerna är en spännande skildring, ett tidsdokument av en  märklig tid som vi kommer minnas långt framöver. 

Volante 413 s. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar