fredag 16 november 2018

Berättelsen om Sverige - texter om vår demokrati

Författare: Patrik Lundberg

Den här boken är på det stora hela precis var titeln säger. En samling personligt berättad texter om Sverige och det viktigaste vi har: demokratin. Den kom till inför valet 2018 men är så pass allmänt hållen att den fungerar i samhällskunskapen alla år och dagar och även som nöjesläsning. Tonen är hoppfull och peppig. Lundberg tilltalar läsaren "du". Du kan, du vill, du får och han slutar med att berätta (ja, jag får avslöja slutet, det är en fackbok!) med att det egentligen inte är han som som skriver berättelsen om Sverige: "Det är du".

Lundberg har också tagit hjälp av andra unga förebilder som bryter in med korta texter. Det är föreningsmänniskor, entreprenörer, miljökämpar, kulturarbetare och så vidare. Det finns också små seriestrippar och utdrag ur relevanta myndighetstexter.

Jag hoppas att många ska läsa den här boken, både unga och gamla. Den passar kanske bäst på högstadiet och gymnasiet, men delar funkar redan från mellanstadiet och den är utmärkt även för SFI och SPRI-undervisningen.

Rabén & Sjögren, faktabok, 139 sidor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar