tisdag 14 oktober 2014

Avblattefieringsprocessen

Författare: Zulmir Bečević

I en nära framtid har det främlingsfientliga Partiet egen majoritet i Sveriges riksdag. Samhällsklimatet är hårt och arbetslösheten hög, framför allt för utrikesfödda svenskar. Segregering och utanförskap är stort, fattiga och invandrare bor i förorter som statsministern har döpt till zoner. Partiet inför snabbt olika åtgärder för att "rädda Sverige" och försöka bevara "svenskheten". I kollektivtrafiken införs särskilda avdelningar för "personer med icke svensk klädkod", det blir förbjudet att bära burka och andra icke svenska kläder, fångar med utländsk bakgrund utvisas ur landet, trots att de är svenska medborgare och ungdomar som inte anses tillräckligt svenska tvingas genomgå en avblattefieringsprocess.

Alen är född i Sverige, hans mamma var svensk och även om han behärskar sin pappas modersmål, bosniska, är svenska hans modersmål. Bosnien har han aldrig ens varit i. Aldrig har han ifrågasatt sin egen svenskhet. Men när hans pappa hamnar i fängelse och han själv blir satt i fosterhem, eftersom mamman inte lever, blir han ett lätt villebråd för Partiet. När han fyller femton år kallas han till socialkontoret och får veta att han ska genomgå en avblattefieringsprocess. Det är hans sista chans. Om han inte lyckas bli "svensk" i samhällets ögon kommer konsekvenserna bli mycket svåra.

Från början är processen mest löjeväckande men snart blir situationen mer och mer hotfull och Alen inser att allt han tagit för givet håller på att tas ifrån honom och att han måste fly för sitt liv.

Given som diskussionsunderlag om identitet, främlingsskap och rasism på högstadiet. Jättebra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar