onsdag 5 januari 2022

Dit du går, följer jag


 Författare: Lina Nordquist


Dit du går, följer jag är Lina Nordquist debut. 

Unni, Armod och lille Roar flyr från Norge. Det är kring sekelskiftet 1900. Efter dagars vandring hittar de ett ödetorp i Hälsingland. Här bygger de sig ett bo.

Över sjuttio år senare sitter Kåra vid köksbordet som Armod bygggde och planerar begravningen för sin svärfar Roar. 

I vartannat kapitel får vi följa Unni under ungefär ett decennium när Armod och hon bosätter sig i torpet och bygger sitt liv där. I vartannat kapitel får vi följa Kåra som lever i efterverkningarna av det liv som Unni valde att leva. 

De båda kvinnornas liv styrs av både öde och livsval. Det är tragiska människoöden som gestaltas, men i denna tragik lyckas också Lina Nordquist berätta om de små glädjeämnena i livet. Unnis familj lever i oerhörd fattigdom. Under flera år lyckas de med nöd och näppe undkomma svälten. Kåra är en känslig själ som lever med minnena av svärfar Roar som hon inte kan dela med sig av till Roars änka Bricken. 

Lina Nordqvist roman är en sällsamt fin historia om generationers påverkan på sitt eftermäle. Naturen i Hälsningland är fint beskriven. Känslan av att befinna sig djupt inne i skogen infinner sig. 

Romanus & Selling 367 s. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar